Juridisk oversættelse

Glad Translations har flere års erfaring med oversættelse af danske, franske, engelske, tyske, italienske og spanske dokumenter.

Civilproces, fast ejendom samt oversættelse af erhvervsret, selskabsret og privatret

​Vi kan tilbyde vores ekspertise inden for civilproces, erhvervs- og selskabsret, privatret og fast ejendom.

Juridiske oversættelser:

  • ​Stævninger, processkrifter og domme
  • Selskabsvedtægter, generalforsamlingsreferater og årsregnskaber
  • Kontrakter og korrespondance
  • Fuldmagter
  • Dåbs- og vielsesattest, testamente, ægtepagt og skilsmissebevilling
  • Slutseddel og skøde
  • Lånedokumenter
  • Andre juridiske og erhvervsøkonomiske oversættelser.

​Juridisk oversættelse - genbrug af materiale

Ved tilbagevendende opgaver sørger vi for genbrug af dit tidligere materiale.

Det garanterer ensartethed i terminologi og en tidsbesparelse til din fordel.

Translatørfirma med ansvarsforsikring

​Alt arbejde udføres i tæt samarbejde med dig for at sikre en relevant oversættelse af opgaven.

​​

Vi har tavshedspligt, og alle oplysninger behandles naturligvis fortroligt.

Glad Translations har en professionel ansvarsforsikring, der er tegnet gennem Translatørforeningen.