Dansk & fransk translatørstempel

Er det danske translatørstempel tilstrækkeligt i Frankrig?

​​

Vi oplever ofte, at flere af vore erhvervskunder og private kunder anmoder om at få et fransk stempel påført oversættelser fra dansk til fransk. Dette skyldes, at de franske offentlige myndigheder ikke altid accepterer det danske stempel som retsgyldigt i Frankrig.

I dansk-franske forhold (studieophold, giftemål, køb af bolig, arv) vil de franske myndigheder bede dig fremskaffe forskellige dokumenter, som skal oversættes og forsynes med translatørstempel for at få retsvirkning. Derefter er oversættelsen retsgyldig i Danmark, men ikke nødvendigvis i Frankrig. Flere af vore kunder har fået afvist oversættelser i Frankrig, da de var forsynet med det danske translatørstempel.

For at afhjælpe denne problematik ansøgte Translatør Rose Nira Glad om at blive registreret i Frankrig og blev i februar 2016 optaget på den franske liste over edsvorne oversættere ved appelretten i Montpellier. Udnævnelsen gælder i hele Frankrig.

Derfor kan Glad Translations modsat andre translatørfirmaer, nu tilbyde bekræftede oversættelser med dansk eller fransk stempel. Dette sparer ikke alene tid for vore kunder, men gør også sagsbehandlingeni Frankrig langt smidigere.