Kontakt til notaren

Notaren og andre myndigheder inden for fransk ejendomshandel.

Notaren har i Frankrig eneret på at berigtige ejendomshandler, og skødet er et langt mere omfattende dokument end det danske.

Køber har selv undersøgelsespligten, og køber som beset. Sælger har ikke et ansvar som i Danmark.

Det er normalt sælgers notar, der behandler sagen, mens det står køber frit for at vælge sin egen notar uden ekstra omkostninger.

Den franske notar behersker i reglen et noget begrænset engelsk.

  • Vi hjælper dig med papirgangen med notaren og oplyser dig om de anderledes forhold og særlige problemstillinger.

  • ​Vi oversætter dokumenterne og tjekker, at de nødvendige oplysninger er fremskaffet.

  • ​Vi varetager kontakten til forsikringsselskabet, forsyningsselskaberne og det franske skattevæsen og andre myndigheder.