Fransk arveret

Det er ikke sikkert, at den franske notar er bekendt med, at der i forhold til fransk arveret eksisterer et problem for danskere, der køber bolig i Frankrig.

Uskiftet bo eksisterer ikke efter fransk ret. Den faste ejendom i Frankrig skiftes efter franske arveregler, uanset at man er bosiddende i Danmark.

Det er i Frankrig blodets bånd, der styrer arvefølgen, og børn er derfor tvangsarvinger før ægtefællen.

Den efterlevende ægtefælle arver som udgangspunkt kun ¼ af boet eller en del i brugsret og kan ikke selv disponere over ejendommen.

De franske boafgifter er generelt højere. Imidlertid betaler den efterlevende ægtefælle efter 22. august 2007 ikke længere boafgifter.

Det er vigtigt at alliere sig med en juridisk kyndig for at finde den bedst mulige løsning fra starten – allerede før underskrivning af købsaftale, da en fransk arvesag kan være langvarig og bekostelig i afgifter.

Vi har mange års erfaring med at yde assistance til privatkunder i forbindelse med arvesager, da vi har et indgående kendskab til de franske arveregler og kan rådgive om dansk-franske forhold. Vi korresponderer på vores kunders vegne med franske myndigheder, notarer, revisorer m.fl. og står altid til rådighed ved spørgsmål til de enkelte sager.

Læs mere om de franske arveregler i vores artikler.