Fransk ejendomshandel

Siden 2001 har vi arbejdet i den juridiske branche og specialiseret os i fransk ejendomshandel og franske regler.

Vi tilbyder:

  • Gennemgang og oversættelse af nødvendige dokumenter, når du handler bolig i Frankrig.
  • Varetagelse af kontakten til den franske notar og andre myndigheder.
  • Rådgivning om de særlige franske regler og faldgruber.

​Oplysningskravet i en fransk ejendomshandel er noget anderledes end i Danmark.

Det kan derfor være vanskeligt at forstå den fremmede arbejdsgang og de lange dokumenter.

Sådan foregår fransk ejendomshandel

​Den franske notar, der har eneret på at berigtige handlen, beder den danske købere om kopi af pas, dåbsattest og vielsesattest i bekræftet oversat stand.

​Notaren kan derudover bede om kopi af dansk ægtepagt og af en eventuel skilsmissebevilling.

De danske købere bør allerede i købsaftalen oplyse, om handlen er betinget af et lån.

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig i Frankrig og da en fransk ejendom er købt som beset, anbefales det at få en byggesagkyndig til at gennemgå ejendommen.

Notar inden for fransk ejendomshandel

​Notaren har pligt til at indhente oplysninger om termitter, asbest og bly samt areal for ejerlejlighed.

Notaren fremskaffer også oplysninger om en eventuel forkøbsret, lokalplan, servitutter og behæftelser på ejendommen.

Der er tilmed krav til sikkerhedsanordning for swimmingpool og gasinstallationer og til at oplyse om naturrisici.

Når købsaftalen er underskrevet, og et depositum på 10% er betalt, får købere pr. anbefalet brev meddelelse om, at han har 10 dages fortrydelsesret.

Hvis der optages lån, skal han regne med en frist på yderligere 11 dage fra modtagelse af endeligt lånetilbud til, tilbuddet kan skrives under.

Bekræftet kopi i forbindelse med fransk ejendomshandel

Hele handlen tager to-tre måneder, og overtagelse sker den dag, skødet underskrives på notarkontoret.

Det kan gøres pr. fuldmagt fra Danmark, da overtagelsesdatoen ofte er uvis.

Det originale skøde opbevares i notarens arkiver, og købere modtager en bekræftet kopi sammen med opgørelse over udgifter.

Der eksisterer ikke nogen refusionsopgørelse som i Danmark. Tinglysning kan i Frankrig tage op til et år.​