Ordbog fransk-dansk

Abattement​

Bundfradrag​

Acte​de notoriété​​

Begæring om udlodning af bo til privat skifte​

Attestation immobilière​

Adkomstbevis​

Action en retranchement​​

Arvingers sagsanlæg vedr. udredning af tvangsarv​

Bien immobilier​

Fast ejendom​

Bien meuble​

Løsøre​

Certificat d’hérédité​

Skifteattest​

Communauté universelle de biens​​

Fuldstændigt Formuefællesskab​

Communauté universelle avec clause d’attribution Intégrale de la communauté au conjoint survivant ​

"Fordelsægtepagt" 

(længstlevende ægtefælles overtagelse af fællesboet)​

Conjoint survivant​​

Efterlevende ægtefælle, længstlevende​

Contrat de mariage​​

Ægtepagt​

Déclaration de succession​

Arveanmeldelse​

Défunt​

​Afdøde

Descendants​

Livsarvinger​

Dévolution successorale​​

Arvens overgang​

Dispositions à cause de mort​​

Testamentariske bestemmelser​

Dispositions de dernière volonté​​

Testamentariske bestemmelser​

Donation entre vifs​

Arveforskud​

Donation entre époux​​

Gave mellem ægtefæller​

Droits de succession​

Boafgifter​

Hériter de​​

Arve​

Héritier​​

Arving​

Héritier réservataire​

Tvangsarving​

Indivision​​

Sameje​

Légataire universel​

Universalarving (ifølge testamente)​

Inventaire​​

Boopgørelse​

Ouverture de la succession​

Arvefaldet, det tidspunkt hvor arvingerne​erhverver et arvekrav, ved arveladers død.​

Part héréditaire​​

Arvelod​

Procuration​​

Fuldmagt​

Quotité disponible​​

​Friarv, testationsfri del​

Régime légale français de communauté réduite aux acquêts​

Almindelig fransk formuefællesskab (omfatter kun aktiver, der erhverves efter indgåelse af ægteskabet)​

Régler la succession​​

Bobehandle​

Renonciation de la succession​

Arveafkald​

Réserve héréditaire​​

Tvangsarv​

Résidence secondaire​​

Feriebolig​

Succession​

Bo, arv​

Testament olographe​

Holografisk Testamente (håndskrevet), registreret i centralt register.

Ægtefællerne opretter hver især deres eget testamente.​

Copyright:

Nira Glad, translatør

La France