Persondatapolitik​

Ved besøg på vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at forbedre hjemmesidens indhold. Såfremt du ikke ønsker dette, kan du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor kan du læse om, hvilke informationer der indsamles og til hvilket formål, samt hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvad er Glad Translations’s persondatapolitik?

Som translatør kommer man ofte i besiddelse af persondata, og derfor har vi vedtaget følgende politik om behandling af persondata. TRANSLATØRFIRMAET NIRAGLAD.dk er i nogle sammenhænge dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i henhold til lovgivningen.

Vores databehandlingspolitik består først og fremmest i, at de persondata, som kunder giver os adgang til i forbindelse med oversættelses- eller sagsbehandlingsopgaver, kun bliver brugt til dette formål. For det andet anvender og opbevarer vi kun de persondata, som er nødvendige i forhold til at løse den pågældende opgave. Derudover kan det være lovbestemt, hvilken type data der skal indsamles og opbevares i et forretningsdriftsmæssigt øjemed.

Kun medarbejdere for hvem, det er nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til kunders personoplysninger. Oplysningerne opbevares i henhold til den lovbestemte periode og slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Vi videregiver ikke persondata til samarbejdspartnere og andre aktører uden kundens samtykke. Dog indhentes kundens samtykke ikke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, for eksempel i forbindelse med en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Data om din brug af hjemmesiden, geografisk placering, køn og alder med videre videregives til de tredjeparten Google Analytics i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes udelukkende til at målrette hjemmesidens indhold.

Herudover anvender vi et antal tredjeparter til dataopbevaring og -behandling. Disse behandler udelukkende oplysninger på mine vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Indsigt og klagemulighed

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes eller tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler dine persondata. Endvidere har du ret til at få slettet eller rettet forkerte oplysninger om dig. Henvendelse herom kan ske til: rose@niraglad.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Rose Nira Glad​​